Publikationer

 

Pågående arbeten

 • Gyllins trädgård - spåren efter rosorna, en nutidsarkeologisk studie.
 • Trelleborgen – kända och okända fornlämningars situation.
   Behandlar hur situationen för en rekonstruerad lämning kan vara.
 • Två stenstugor på Onsalahalvön
  En inventerings- och fältstudie i rapportform. Detta arbete ska även utvecklas till en del i min minidokumentär- serie. 

 

 

Tidigare arbeten:

 • Fornlämningen i vårt vardagslandskap: attityder, aktörer och konsekvenser i ett långtidsperspektiv - en fallstudie 2011
  För Länsstyrelsen kulturmiljöenhets räkning och en vidareutveckling av "Bland det kända och det okända- Fornlämningars situation och omhändertagande idag".´
 • Kiviksgraven –kända och okända fornlämningars situationer 2011.
  Opublicerad artikel som analyserar Kiviksgravens fornlämningssituation ur olika perspektiv.
 • Trelleborgens friluftsmuseum – Analys av möjligheter och utvecklingspotential 2011.
   Studie av ett friluftsmuseums verksamhet ur en mängd aspekter: allt från organisation till förmedling.
 • Bland det kända och okända – Fornlämningars situation och omhändertagande idag  2010.
  I min studie problematiserar jag hur omhändertagandet av fornlämningar varierar, med utgångspunkt från kända och okända lämningar. Masteruppsats. Finns tillgänglig elektronisk på internet.
 • Vägen till forntiden 2008.
  Opublicerad artikel om vägar som fornlämningar.
 •  Når budskapet fram? - en analys av utställningen Metropolis på Kulturen i Lund 2008.
  En analys av hur väl utställningens budskaps uppfattas av besökaren och en analys av utställningsteknik och pedagogisk utformning av utställningar. Magisteruppsats. Finns tillgänglig elektronisk på internet.
 • En bild säger mer än tusen ord: tatueringar i forntid och nutid 2006.
  Uppsats som jämför fenomenet tatueringar i dåtid och nutid. 

 bel-runsten.jpg

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.