Projekt

 

PågåendeSkåne ska ha flera dubbelgånggrifter (stenkammargranvar från stenåldern), men är dom verkligen dubbla? I min pågående serie besöker jag dessa och utforskar dem.


******

Dokumentärprojekt där jag väljer ut olika arkeologiskt eller historiskt intressanta platser och berättar om dem. detta är avsnitt som endast är några minuter långa. Än så länge har jag gjort en om de två stenstugorna på Onsalahalvön och om Trelleborgens friluftsmuseum.
http://www.youtube.com/user/belindaarchaeology

 


Tidigare

Filmdokumentering av VikingaTiders bygge av sitt nya långhus och filmning av sommarens pedagogiska verksamhet: se de olika filmerna på min YoutTube kanal http://www.youtube.com/user/belindaarchaeology
Även projektanställd för skapandet av dokumentär om vikingaTiers Stavkyrkoprojekt.
http://www.youtube.com/watch?v=ETJS8hKIMmM&feature=plcp

Landskapsanalys av Rasbo sn (Uppsala) med utgångspunkt från fornlämningar, särskilt gravar i ett försök att datera förflyttning inom områdena. Detta genom att gruppera in fornlämningarna i grupper och se på kombinationen av olika lämningar inom dessa områden. Detta har resulterat i en databas som skall vara grunden för vidare analys. Detta är något mycket unikt eftersom ingen liknande analys har gjorts tidigare. Rasbo är föresten ett mycket intressant område med intressanta och annolrunda gravkategorier och fornborgar som tyder på maktspel i byggden med en mycket intressant utveckling genom bronsåldern.

Landskapsinventering i anslutning till den kända "Bronsåldersvägen", där jag och en annan försökt hitta spår i landskapet som indikerar på var denna förhistoriska väg kan ha gått. 
http://www.uppakra.se/backup/docs/uppakra4/16_Erikson_U4.pdf

Inventering av Stenstugor i Onsala. I närheten av Kungsbacka söder om Göteborg ligger lämningar efter stenstugor från 1900-talets början eller tidigare. Jag har inventerat och analyserat dessa och de lämningar och landskapsmiljöer som kan tolkas till dessa.   

 

 

 bel-runsten.jpg

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.