CV

  

Tidigare erfarenhet

Museipedagog: Skansen 2017, 2018, 2019
En av värdarna för berättelsen om de historiska miljöerna Statarlängan, Hornborgastugan, Skånegården och BackMats Moragården, med sina barnaktiviteter att prova på gammalt hantverk och dagssysslor.

Dramapedagog: MAF 2017-2019
Att utveckla barns kreativitet och att våga utforska teaterns värld på ett roligt sätt.

Värd för vävargården samt guide: Fotevikens museum 2016
Ansvarig för vävargården där jag demonstrerar och berättar om vikingatida textil-hantverk. Även guide bla för skolklasser och medarbetare vid olika arrangemang.

Ansvarig för pedagogiskt program, guide: Birka Vikingastaden Strömma, Stockholm 2015
Ansvarig för planering av barnpedagogiskt program för besökare samt aktivitetsledare för dessa. Dessutom arbetade jag som guide för turister och var guide för mattemaguidningarna. arbetade även viss tid i museientrén.

Pedagog, guide: Tycho Brahe- museet, Ven 2014
En mångsidig arbetsplats på Vens mitt. Här fick jag bl.a. utveckla mina guidefärdigheter genom att göra såväl skolklasser som glada pensionärsföreningar intresserade av den beryktade astronomen Tycho Brahe.

Pedagog, programarrangör
: Birka Vikingastaden Strömma, Stockholm 2013
På Birka Vikingastaden bidrog jag, tillsammans med mina kolleger, till att skapa en gott rykte om Birka Vikignastaden hos nationella och internationella besökare. Jag hade även huvudansvaret för ett besöksarrangemang vad gäller budget, planering och genomförande.

Pedagog, dokumentärfilmare, eventmedarbetare: Vikingatiders arkeologiska temapark 2012
På Vikingatider var jag en stor kraft att räkna med i den publika och förmedlande verksamheten. Mitt initiativ till att stärka marknadsföringen genom sociala medier togs emot med öppna armar och resulterade i flera reklamdokumentärer som riktade sig till specifika kundgrupper.

Aktivitetsledare: Fryshuset, Malmö 2012
Med ansvar för planering och genomförande av Fryshusets stöttande verksamhet för ensamstående mammor och deras barn, deltog jag i att skapa en meningsfull och stimulerande fritid åt barn, med pyssel, utflykter och andra aktiviteter.

Kulturmiljöanalytiker: Riksantikvarieämbetet UV Syd, Lund 2012
Hos Riksantikvarieämbetet skapade jag en kunskapsbas för vidare förståelse för hur olika tidskikt i kulturmiljöer hänger samman.

Rapportskrivare: Länsstyrelsen Skåne, Kulturmiljöenheten, Malmö 2011
Mitt arbete på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet bestod av en vidareutveckling av mina tidigare analyser av hur kulturlandskapet i vår vardagliga närhet uppfattas och vårdas.

Värdinna, museiteknisk analytiker: Trelleborgens friluftsmuseum, Trelleborg 2011
När jag arbetade på Trelleborgen var jag på eget initiativ ensam ansvarig för ha att tagit fram ett omfattande underlag för vidareutveckling av den pedagogiska verksamheten.

Kulturmiljöinventerare och guide, Kristianstad regions museum, Kristianstad 2010
Ett arbete för bevarandet av vår kulturhistoriska landskap, samt genom guidningar öka intresset och förståelsen för vårt kulturarv.

Föreläsare, Cybergymnasiet 2008
Inbjuden för att väcka intresse för arkeologi och ge nya sätt att se på arkeologi.

Fältarkeologisk erfarenhet 2006- 2012
Hovgården, historisk tid, Lund universitet 2005
Uppåkra förhistorisk tid, Lund universitet 2007,2008
Gotland, vikingatid, Gotlands folkhögskola 2007,2008
Rönneholms Mosse, stenålder, Lund universitet, 2009,2010

 

 

 

Utbildning  

Master och fil.kand.: arkeologi och kulturarv 2011, Lund universitet mfl
Förhistorisk- och historisk arkeologi
Pedagogik
Museiologi: fysiska och virtuella museer
Att tillgängliggöra kulturarvet
Humanekologi: miljö, kultur och utveckling
Projektkunskap
Geologi

Intrasis-kurs, Riksantikvarieämbetet 2012
Reportageskrivarkurs, Fridhems folkhögskola 2009
Dokumentärfilmkurs, Fridhems folkhögskola 2007

 

Grundlärare inriktning fritidshem och bildlärare 2019, Malmö Universitet

 

 

 bel-runsten.jpg

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.